Våra tjänster

INPRO Borrteknik är certifierade specialister inom borrning.

Vi utför avancerad styrborrning och raka hål med optimal precision i mark och berg. Vi har expertis ovh lång erfarenhet av horisontalborrning, vatten, och energiborrning, grundläggningsborrning, spontdubbar och dragstag.

Energi- & vattenborrning

Vattenborrning, eller borrning av vattenbrunnar, egentligen ”bygger” man vattenbrunnar, för arbetet med en vattenbrunn är mycket mera än enbart själva borrningen.

Val av lämplig plats tillsammans med projektledaren, ansökan om borrtillstånd från ÅMHM, vilket du gör här:
Ansök om borrtillstånd

Styrdborrning

Styrd borrning, eller så kallad ”bananborrning” gör vi för t.ex. ledningsdragning under vägar, vattendrag, fornlämningar byggnader, ja t.o.m. under landningsbana på flygfält har vi borrat med styrd borrning.

INPRO Borrteknik kan utföra denna typ av borrning i såväl lös-mark som i berg, med samma maskin, på samma etablering, vilket är en stor kostnads- och tidsvinst för beställaren.

Läs mer

Specialborrning

Specialborrning täcker ett stort segment av olika applikationer för borrning.

Kan vara olika typer av pålning för hus, bryggor och broar mm. Borrade rörpålar, foderrör för stålkärnor

  • borrning och montering av dragstag för balkar, hammarband, olika typer av väggar som skall stabilisera
  •  borrning och montering av spontdubbar i nedre änden av stål- eller betongspont
  • förankringar av nedre btg-balk vid berliberspont

Läs mer