Energi- & vattenborrning

Vattenborrning, eller borrning av vattenbrunnar, egentligen ”bygger” man vattenbrunnar, för arbetet med en vattenbrunn är mycket mera än enbart själva borrningen.

Själva utförandet, med borrning, eventuell hydraulisk spräckning ( s.k. ”tryckning”), fodring / ytvattentätning, samt installation av pumpanläggning, inklusive grävning och elarbete kring detta. Normalt gör INPRO klart fram t.o.m. trycksatt system, avslutat med avstängningsventilen ut mot nätet inne i huset.

Oftast är vattnet prima, och bara att börja använda, men det kan också innehålla ämnen man inte vill ha med, som järn, mangan, salt, kalk eller kanske något annat. I sådant fall vill man kanske installera någon form av rening. Ta gärna kontakt med en rörmokare om detta, normalt jobbar inte INPRO med vattenrening.

Du behöver ett borrtillstånd innan arbetet kan påbörjas, det hittar Du här:
Ansök om borrtillstånd

 

Energiborrning, eller egentligen geoenergiborrning, då man kan använda borrade energibrunnar för att utvinna såväl värme som komfortkyla.

Denna kombination är den ultimata lösningen på såväl miljövänlig som ekonomisk lösning för värme och komfortkyla i fastigheter.
Proceduren går till som så att man borrar ett eller flera hål i marken, beroende på hur mycket effekt man beräknas behöva.

Brunnen eller brunnarna infodras med stålfoderrör längst uppe, för att inte orent ytvatten skall komma ner de känsliga grundvattenmagasinen längre ner i berget. I brunnen installerar man en s.k. kollektor, dvs ett slangpar med tät returböj i nedre änden, som sedan kopplas ihop med värmepump och/eller kylbatterier inne i huset. Systemet är slutet och innehåller en frostskyddsvätska, oftast etanolbaserad.

I stora affärsbyggnader kanske man behöver komfortkyla i kontorsdelen och eventuellt värme i några andra delar av fastigheten på samma gång. Det här systemet medger att man flyttar energierna mellan de olika delarna i samma fastighet, allt efter behov, detta till en mycket lägre kostnad än med separata kyl- och värmeanläggningar.

INPRO gör allt utomhusjobb när det gäller geoenergi, fram t.o.m. insida vägg på fastigheten, d.v.s. borrning, installation av kollektor, grävning och eventuell håltagning i vägg.

Du behöver ett borrtillstånd från ÅMHM, före arbetet börjar. Blankett hittar du här:
Ansök om borrtillstånd

Läs mer

Specifikationer

  • Miljövänligt
  • Driftsäkert
  • Servicesnålt
  • Obetydligt återställningsarbete
  • Polyetenrör
  • Tar liten plats

Kontakta oss

Planerar du ett borrprojekt?
Skicka en offertförfrågan till oss

*” anger obligatoriska fält