Styrdborrning

Styrd borrning, eller så kallad ”bananborrning” gör vi för t.ex. ledningsdragning under vägar, vattendrag, fornlämningar byggnader, ja t.o.m. under landningsbana på flygfält har vi borrat med styrd borrning.

INPRO Borrteknik kan utföra denna typ av borrning i såväl lös-mark som i berg, med samma maskin, på samma etablering, vilket är en stor kostnads- och tidsvinst för beställaren.

Med denna borrteknik följer vi hela tiden var borren befinner sej i realtid  och kan navigera runt hinder, som andra kablar och ledningar i marken under borrningens gång.

Vi behöver inga start- eller utslagsgropar, vi börjar borrningen från markytan, går ner till önskat djup, och stiger upp mot ytan igen.

Fördelar:

 • Möjligt att borra långa hål med väldigt god precision
 • Möjlighet att gå från mjukmark till berg, och vice versa i samma hål
 • Kräver mindre utrymme på arbetsplatsen

Nackdelar:

 •  Korta hål tenderar att bli lite mera kostsamma, då ned- och uppgångarna gör att totala hål-längden  blir längre än med riktad borrning.
 • Kan vara svårt att få tillräckligt rakt för att användas för självfall om fallet är litet.

Riktad borrning, Här riktar vi in borren mot ett mål, och borren går i den riktning man har ställt in.

Fördelar:

 • Kan användas för såväl lös-mark som berg
 • Kan användas i stora dimensioner
 • Hålet blir rakt

Nackdelar:

 • Kräver stort utrymme på startsidan
 • Snäv begränsning i hål-längd
 • Väldigt svårt att gå från lös-mark till berg under t.ex. en väg. Hålet kan gå utom kontroll och börja klättra upp för en bergsslänt

 

Specifikationer

 • Miljövänligt
 • Tidseffektivt
 • Stor precision
 • Mindre återställningsarbete
 • Går att utföra året om
 • Kan INPRO utföra i såväl mark som berg

Kontakta oss

Planerar du ett borrprojekt?
Skicka en offertförfrågan till oss

"*" indicates required fields