Specialborrning

Specialborrning täcker ett stort segment av olika applikationer för borrning.

Kan vara olika typer av pålning för hus, bryggor och broar mm. Borrade rörpålar, foderrör för stålkärnor

 •  borrning och montering av dragstag för balkar, hammarband eller olika typer av väggar som skall stabiliseras
 • borrning och montering av spontdubbar i nedre änden av stål- eller betongspont
 • förankringar av nedre btg-balk vid berliberspont
 • Berlinerspont, dvs man borrar ner grova stålrör i marken, gräver bort marken mellan dessa, och svetsar stålplåtar mellan rören för att stabilisera markkanten
 • I samband med denna metod kommer ofta även dragstag och spontdubbar till användning.
 • INPRO har borrat för avloppsrör ut från reservkraftverk nere i tunnelbanor
 • För rördragning för slaggåterfyllning mellan olika nivåer i gruvor
 • För tätinjektering före TBM- borrmaskiner under jord. Hålet TBM borrade var 3,6 meter i diameter.
 • För kabeldragningar från land, för att mynna ut och komma upp ur havsbotten 100- tals meter från stranden ute i havet.

Specifikationer

 • Vägbanksborrning
 • Annan horisontell riktad borrning
 • Tvångsstyrda hål i berg
 • Pålning
 • Dragstag och dubbar
 • Berlinerspont

Kontakta oss

Planerar du ett borrprojekt?
Skicka en offertförfrågan till oss

"*" indicates required fields